+31 20 714 78 31 info@built4u.nl

Voorloper in renovatie

Built4U haar tijd vooruit

Built4U werd in 2009 opgericht. De discussie over de CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving werd nauwelijks gevoerd en de wereldwijde klimaatakkoorden waren toen nog niet bekrachtigd. Inmiddels is Built4U uitgegroeid tot een consortium van bedrijven die tot doel heeft het realiseren van een grootschalige reductie van de CO2-uitstoot door substantiële verduurzaming van de woningvorraad. Dit tegen de laagst mogelijke kosten door een revolutionair concept, waarmee het wooncomfort verbetert en een fors lagere energiebehoefte wordt gerealiseerd (volgens de Passief Bouwen principes).

Bewezen concept

Built4U heeft inmiddels voor een aantal wooncorporaties succesvolle projecten gerealiseerd.

Renovaties die zonder uitzondering de gestelde energiedoelstellingen overtreffen en de woonlasten voor de bewoners nog verder verlagen en op zowel korte als lange termijn betaalbaar houden. Daarnaast vindt er een forse vergroting van het wooncomfort plaats door de sterke verbetering in isolatie en comfortventilatie.

Op beleidsniveau heeft Built4U ook haar invloed weten uit te oefenen, door de bijdrage van Built4U werd de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) verbreed.

Built4U biedt de oplossing

De Nederlandse woningcorporaties hebben dus een enorme uitdaging in het verschiet. Built4U biedt de oplossing. In korte tijd is de woning gerenoveerd volgens de principes van passief bouwen. Dat resulteert in een minimale energievraag, maximaal wooncomfort en lage woonlasten voor de bewoner en corporatie in de toekomst. Tegen een prijs die uniek in de markt is.

Built4U:

N

Bewezen concept voor de renovatiemarkt

N

Betaalbare oplossing

N

Energiezuinige, gezonde, comfortabele woningen

N

Realiseert doelstelling klimaatakkoord 2050

Begin vandaag met het renoveren van morgen