+31 20 714 78 31 info@built4u.nl

194 woningen Goes

Dit wil ik ook!Meer lezen

Het project

Built4U heeft, in opdracht van Beveland Wonen, in Goes de renovatie van 194 sociale woningen gerealiseerd. Kern van de aanpak was reduceren van het energiegebruik en het duurzaam voorzien in de resterende energiebehoefte. Onder de conditie van gezond, leefbaar en betaalbaar wonen. Dit grootschalige project werd gestart in de zomer van 2020 en eind 2021 afgerond.

 

Trias energetica

Voortkomend uit de visie voor het passiefhuisprincipe en trias energetica, heeft de Built4U aanpak tot hoge isolatiewaarden van dak, gevel, kozijnen, beglazing en vloer geleid. De geprefabriceerde bouwmethode heeft optimale productkwaliteit geborgd door het samenstellen van de wand- en dak elementen onder optimale omstandigheden en samenwerking in BIM. Alle woningen werden voorzien van een nieuwe prefab schil die niet alleen de isolatie van de woning significant verbeterde maar ook kreeg de wijk er een frisse en moderne aanblik van. De bewoners verbleven in de woning tijdens de uitvoering van het renovatie- en verduurzamingstraject. Efficiënt en met korte doorlooptijd.

De bestaande gevelopeningen zijn in het ontwikkelde plan gerespecteerd. De netto warmtevraag is berekend met de gevraagde rekenmodule uit de BRL 9500-05. De gerealiseerde netto warmtevraag is gemiddeld 20,5 kWh/m2, dat ruim onder de gevraagde 25 kWh/m2 is.

De energielabels van de huizen waren D en C. Het aangeboden energetisch concept leidt tot een EI-index lager dan 0,4. Dat betekent een aantal labelstappen van 5, als de woning nu C is, en 6 labelstappen als de woning nu D is. Daarmee gingen de woningen naar een A+++ Met nadere woorden NOM-ready.

 

Blowerdoor test

De woningen zijn nauwkeurig begeleid en uiteraard getest met behulp van een blowerdoortest. Deze testen gaven bij alle gemeten woningen op zowel woning- als blok niveau, een zeer goed resultaat. De eis voor dit project is een qv-10 waarde van 0,40 dm3/s/m2. Uit de testen is gebleken dat de woningen zelfs qv10 0,27 dm3/s/m2 of beter scoren.

 

Actieve participatie

Kenmerkend en bijzonder voor dit project was de intensieve participatie met de bewoners en de buurt. Er is een actieve klankbordgroep opgericht die we nauw hebben betrokken gedurende het hele proces. Zo hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het PvE en gezamenlijk met Beveland Wonen, het bouwconsortium en concept geselecteerd. Ook in de uitvoering heeft de klankbordgroep een actieve rol gespeeld. Door het betrekken van bewoners bij de planvorming, was een deelname van minimaal 70% eenvoudig behaald.

 

Resultaat

Built4U kijk terug op een geslaagde samenwerking en bovenal een belangrijk (maatschappelijk) resultaat. De heersende energiecrisis van vandaag de dag, kon men in 2019/2020 nog maar amper bevroeden. Desalniettemin draagt dit verduurzamingstraject, met een gemiddelde besparing van 70% tot 80 % op energieverbruik, vandaag maar ook zeker naar de toekomst substantieel bij aan betaalbaar wonen. Niet alleen dat, maar ook aan het beheersbaar houden van de energiekosten voor de bewoners en daarmee het borgen van het netto besteedbaar inkomen nu en in toekomst.

 

 

8 woningen Marum

8 woningen Marum

Woningcorporatie Wold en Waard startte in maart 2019 met de renovatie naar Nul-Op-de-Meter (NOM) van 8 woningen in Marum.

Lees meer
8 woningen Denekamp

8 woningen Denekamp

Built4U heeft in Denekamp de renovatie van 8 woningen gerealiseerd in opdracht van woningcorporatie Mijande.

Lees meer